• Commissie Onderwijs, 2020
  • Commissie Arbo, 2019
  • Deelnemer discussie panel ontwikkeling Titel Meesterkapper 2015
  • Deelnemer denktank, Healty Hairdresser, 2014
  • Benoemd tot lid assessoren commissie Visavi, 2012-2014
  • Namens sociale partners zitting aan de CAO tafel (Kappers), 2009-2012.
  • Deelnemer discussie panel HBA (Hoofd Bedrijfschap Ambachten) i.v.m. arbeidsmarkt onderzoek, 2012
  • Commissie lid branche paspoort, 2011
  • Commissie lid, denktank lesmethode Hair Level